Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22Aglomeracja materiałów pylistych w aparatach przesypowych - w aspekcie zjawisk na granicy faz
Konkurs 22

Aglomeracja materiałów pylistych w aparatach przesypowych - w aspekcie zjawisk na granicy faz

Numer wniosku: 4 T09C 023 22
Kierownik: dr inż. Tadeusz Gluba
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 168 840
Konkurs: 22