Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 221 zeszyt Inwentarza rękopisów Biblioteki Kórnickiej PAN
Konkurs 22

1 zeszyt Inwentarza rękopisów Biblioteki Kórnickiej PAN

Numer wniosku: 2 H01G 113 22
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Sierpowski
Instytucja realizująca: BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Historycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 54 360
Konkurs: 22