Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 22
Konkurs 22

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Miejsce dla kpiarza". Satyra w latach 1948-1955 AKADEMIA BYDGOSKA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
"Walczący Islam" w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska. UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI decyzja - zakwalifikowany
'Tako rzecze Zaratustra' Nietzschego w świetle teorii C. G. Junga. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
1 zeszyt Inwentarza rękopisów Biblioteki Kórnickiej PAN BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Absolutne parametry ciasnych układów gwiazd podwójnych typu W Ursae Maioris AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY decyzja - zakwalifikowany
Absorpcja promieniowania wysokotemperaturowego przez powierzchnie o różnej barwie i mikrostrukturze geometrycznej powierzchni POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Aesthetics of four elements UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOZOFICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aglomeracja materiałów pylistych w aparatach przesypowych - w aspekcie zjawisk na granicy faz POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Aktualizacja modelu górotworu solnego w otoczeniu komory magazynowej gazu ziemnego INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność błonowej cyklazy guanylanowej typu A w makrofagach szczura INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN decyzja - zakwalifikowany
Akumulacja rumowiska w nizinnych zbiornikach wodnych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy wyznaczania trójwymiarowych przepływów cieczy metodami spektralnymi, stosowanymi po transformacji obszarów rozwiązania na obszary kanoniczne. INSTYTUT OCEANOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Amfory z terenów Nubii od II w. p.n.e. do XIV w. n.e. Studium nad typologią naczyń i kontaktami handlowymi Nubii ze światem śródziemnomorskim UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Amorficzny węgiel, krzemo-węgiel i azotek węgla do zastosowań w technice AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Amplifikacja genów z rodziny erbB w rakach gruczołu tarczowego u ludzi. AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza aberracji chromosomowych u chorych z mnogimi pierwotnymi nowotworami głowy i szyi - cytogenetyka molekularna guzów pochodzących z różnych ognisk nowotworowych INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza błędów pomiarów emisji gazowych związków szkodliwych spalin i cząstek stałych, pod kątem zwiększenia dokładności oceny parametrów ekologicznych silników spalinowych w testach realizowanych na hamowni silnikowej i podwoziowej POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza czynników prowadzących do indukcji CAM u Mesembryanthemum crystallinum w hodowlach in vitro INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN IM. FRANCISZKA GÓRSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza częstości występowania i przebiegu klinicznego odpływu żołądkowo-przełykowego u noworodków urodzonych przedwczesnie. COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiki lotu przestrzennego wirującego pocisku moździerzowego sterowanego gazodynamicznie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ UZBROJENIA I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5