Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 21
Konkurs 21

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Rdzenność" jako instrument ideologiczny w tworzeniu narodu na przykładzie Republiki Sacha (Jakucja) UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Abstrakcyjna teoria specyfikacji i jej zastosowania UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Adam Mickiewicz w czasopismach polskich XIX i XX wieku (do roku 1939). Bibliografia w postaci ogólnodostepnej internetowej bazy danych. INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja kwestionariusza CIDI (Composite International Diagnostic Interview) do badań epidemiologicznych w populacji ogólnej na terenie Polski AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO decyzja - zakwalifikowany
Adaptowalny System Sterowania Maszyn Technologicznych ASiM POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Adsorbenty typu RP modyfikowane niektórymi sulfonowanymi odczynnikami chelatującymi jako sorbenty w analizie śladowej jonów metali AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja N2O na złożu zeolitów i porównanie ich własności sorpcyjnych INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja atomów metali alkalicznych na powierzchni magnezu UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII decyzja - zakwalifikowany
Aerodynamika masztów z odciągami POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII BUDOWLANEJ I SANITARNEJ decyzja - zakwalifikowany
Afekt w operze UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktualności Schopenchauera. O słabej podstawie moralności UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
Aktywne i selektywne katalizatory Co-Ce i Co-La do utleniania amoniaku POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywne sterowanie zmianami charakterystyk statycznych płyt kompozytowych z delaminacją za pomocą materiałów piezoceramicznych INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność biologiczna oraz transport N-acylopeptydów do komórek grzybowych i zwierzęcych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność fagocytarna granulocytów obojętnochłonnych u karpi zakażonych wirusem Rhabdovirus carpio UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Aktywność ruchowa dorosłej populacji wielkomiejskiej w Polsce na przykładzie Łodzi AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność telomerazy w odniesieniu do ekspresji genów hamujących apoptozę-BCL-2 i surviviny w nowotworach narządu płciowego kobiet AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywowany trombiną aktywator fibrynolizy-TAFI jako nowy czynnik upośledzonej fibrynolizy i przyspieszonego rozwoju miażdżycy u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Alergia pyłkowa a alergogenność ziarn pyłku z rejonu uprzemysłowionego i rolniczego COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5