Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 20
Konkurs 20

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"...na prowincji światła i głosu..." Mikrokosmos światła w poezji Arnolda Słuckiego. Judaizm. Mistycyzm. Tradycja. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
"Rafy" sarmackie Miodoborów (Ukraina): efekt lokalnych czy regionalnych zmian środowiska Paratetydy ? PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
ARISE (Astronomical Robotic Instrument for Spectroscopy of Eclipsers). Spektroskopia i fotometria układów zaćmieniowych do ich kalibracji jako kosmologicznych wskaźników odległości UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Absolutna unikalność osoby ludzkiej a osamotnienie w świadomości osób zakażonych HIV i chorych na AIDS na podstawie studium przypadków KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI WYDZIAŁ TEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja metody fluorescencji rentgenowskiej do badań biomedycznych UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH I BADAŃ STRUKTURALNYCH decyzja - zakwalifikowany
Adaptacje do chronicznej, wielopokoleniowej ekspozycji na metale u Pterostichus oblongopunctatus Fabricius (Coleoptera, Carabidae) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjna metoda elementów skończonych typu hp do rozwiązywania zagadnień elektromagnetyzmu POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne odtwarzanie parametrów i wielkości fizycznych w układach napędowych POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja SO2 i NOx na złożu zeolitów otrzymanych z popiołów lotnych INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktualizacja wiedzy w systemach wnioskowania z uwzględnieniem niepewności POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktualne kierunki przemian w ruchu polonijnym w Ameryce Łacińskiej: życie organizacyjno-instytucjonalne po 1989 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE INSTYTUT POLONIJNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi - wykorzystanie innowacyjnych metod analizy danych INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność poprzecznego uskoku trasformującego a ewolucja Tatr i Kotliny Orawskiej w Karpatach Zachodnich INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. S. LESZCZYCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność przeciwutleniająca albumin roślin strączkowych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność wymieniacza sodowo-protonowego oraz polimorfizm podjednostki á białka G u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Algebry von Neumanna i modele niekomutatywnej probabilistyki UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytm dopasowania medycznych danych tomograficznych PET/SPECT i MR dla potrzeb minimalnie inwazyjnej chirurgii mózgu POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy podejmowania decyzji i uczenia w systemach niepewnych i kompleksach operacji z reprezentacją wiedzy POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy szybkiej analizy wyników pomiaru do spektrometrii impedancyjnej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza czasowych zmian aktywności elektrycznej poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego metodą wektokardiografii wysokiej rozdzielczości UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5