Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 19
Konkurs 19

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Badania nad wykorzystaniem do celów rolniczych kompostów z osadów ściekowych z dodatkiem popiołu z węgla kamiennego, odpadów zieleni miejskiej i słomy" AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA decyzja - zakwalifikowany
"Cywilnoprawna problematyka wykonawstwa robót budowlanych" UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
"Czy zmiany metabolizmu poliamin i modulacja ekspresji receptora błonowego c-met towarzyszą uszkodzeniu nerek przez lek przeciwnowotworowy-cisplatynę?" INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
"Melioracje przeciwerozyjne przez zadrzewienia w aspekcie plonowania upraw rolniczych" AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ decyzja - zakwalifikowany
"Ochrona baz danych" UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ decyzja - zakwalifikowany
"Organizacja i zadania policji federalistycznych państw Europy Zachodniej" UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
"Otrzymywanie produktów nieenzymatycznej glikacji, ich analiza oraz badania właściwości immunologicznych" INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN decyzja - zakwalifikowany
"Persko-arabskie hybrydy w języku hindi" UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
"Pozycja prawna komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Studium prawnoporównawcze." UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
"Problem pomiaru, oceny i likwidacji luki konkurencyjnej na poziomie przedsiębiorstwa w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej." AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
"Przebóstwienie" człowieka w greckich i łacińskich pismach chrześcijańskich I-V wieku KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
"Rozwój przedsiębiorczości na terenie wsi i małych miasteczek w Polsce i krajach Unii Europejskiej." INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN decyzja - zakwalifikowany
"Rytualno-kultowe elementy leksykalne w dramacie greckim okresu klasycznego" UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
"Tatarzy"- powstawanie nowoczesnych narodów na peryferiach Rosji Europejskiej w XIX i XX w. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
"Trwałość koncesji w prawie administracyjnym gospodarczym" UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
"Wpływ formy chemicznej niklu na jego bioprzyswajalność z gleb lekkich, średnich i ciężkich oraz na reakcję wybranych gatunków roślin uprawnych i mechanizm detoksykacji" AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja nowoczesnych technik cytogenetycznych i molekularnych do celów diagnostyki genotoksyczności i mutageniczności wybranych związków stosowanych w przemyśle spożywczym UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne układy automatyki elektroenergetycznej POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja związków chromu przez naturalne i odpadowe surowce mineralne AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Aerodynamika ustrojów cięgnowo-prętowych POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII BUDOWLANEJ I SANITARNEJ decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5