Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 18
Konkurs 18

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Dzikie biesy" - wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917 - 1932 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
"Kriticky mesicnik" 1938-1948. Zarys monograficzny UNIWERSYTET OPOLSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
"Szahname" Ferdousiego w przekładzie Władysława Dulęby opracowanie naukowe , przygotowanie do druku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
ATP-zależne proteazy mitochondrialne jako regulatory odpowiedzi komórki roślinnej na stres wywołany chłodem UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja metod logiki rozmytej do analizy odpowiedzi półprzewodnikowych czujników gazów AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne sterowanie rozmyte w układzie napędowym z silnikiem prądu stałego POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adsorbcja SO2 na złożu zeolitów syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Adsorpcja i kinetyka adsorpcji substancji biologicznie czynnych z fazy ciekłej na węglach aktywnych UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Aktywna kompensacja prądów doziemnych w izolowanej sieci 3-fazowej niskiego napięcia AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywne tłumienie drgań płyty kołowej - analiza teoretyczna i badania eksperymentalne WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W RZESZOWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY decyzja - zakwalifikowany
Aktywność antyuterotoniczna nowych analogów bradykininy w modelu nadwrażliwości skurczowej macicy szczurów ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność fosfolipazy D w komórkach glejaka C6 INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność kalpain i katepsyn w mięśniach szczurów w stanach kontrolowanej proteoliozy SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany
Aktywność kinaz tyrozynowych w limfocytach T w odpowiedzi na stymulację anty-CD3 jako obraz stanu odporności komórkowej u chorych na szpiczaka mnogiego AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO decyzja - zakwalifikowany
Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów a stężenia wybranych hormonów płciowych w surowicy AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmiczne nadzorowanie układów regulacji nadrzędnej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmiczny sposób podziału środków budżetowych na szkolnictwo wyższe - studium przypadku polskiego UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy genetyczne w komputerowym modelowaniu procesów gospodarczych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy i programy sterowania nadrzędnego ciągłymi procesami przemysłowymi AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy sterowania cyklem parcy żurawia teleskopowego AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5