Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17
Konkurs 17

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad syntezą elastomerów uretanowych zawierających segmenty węglanowe POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad syntezą i charakterystyką polimerów i żywic biodegradowalnych typu poliestrów funkcjonalnych z bocznymi grupami epoksydowymi POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad występowaniem naturalnych ognisk ludzkiej ehrlichiozy i babesiozy na terenie północno-wschodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kleszczy (Ixodidae) jako wektorów infekcji i inwazji INSTYTUT MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad właściwościami żywicy melaminowej modyfikowanej akryloamidem POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO WYDZIAŁ MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII OBUWIA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zaleczeniem mikropęknięć powierzchniowych ceramiki i wpływem tego zjawiska na umacnianie tworzyw ceramicznych INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem kompozytów w technologii chłodnic laserowych INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem procesu ultrafiltracji do zagęszczania osadów ściekowych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zastosowaniem wybranych form chitozanu do modyfikacji właściwości papieru INSTYTUT WŁÓKIEN CHEMICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zmianami parametrów ruchu subpopulacji plemników pod wpływem czynników fizycznych AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zmianami w jądrach mężczyzn z delecjami genu DAZ AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany
Badania nad zróżnicowaniem i patogenicznością grzybów powodujących zgorzel siewek w szkółkach leśnych AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ LEŚNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad łagodzeniem skutków stresu transportowego i adaptacyjnego u cieląt przez zastosowanie wybranych środków pochodzenia syntetycznego i naturalnego (diazepam, biopleks chromowy) AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nieustalonych procesów wymiany ciepła w modelowej komorze tłokowego silnika spalinowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nowego systemu tworzenia mieszaniny palnej i spalania w silniku dwusuwowym małej mocy INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nowych ośrodków aktywnych do nadajników dalmierzy laserowych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nukleotydowych intensyfikatorów smakowych z drożdży INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania optymalizacyjne w zakresie procesów przygotowania mieszanki i spalania silnika tłokowego zasilanego uaktywnionymi magnetohydrodynamicznie paliwami INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania porównawcze rozwiązań organizacyjnych i regulacji prawnych stosowanych przez grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce, z ukierunkowaniem na zgrupowania międzynarodowe INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE ORGMASZ decyzja - zakwalifikowany
Badania procesu destylacji w kolumnie z wypełnieniem strukturalnym typu komórkowego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania procesu ekologicznej, dwuwarstwowej uprawy gleby, realizowanego według zasady: "głębokie spulchnianie - płytkie odwracanie" - w aspekcie jakości i energochłonności uprawy oraz optymalizacji konstrukcji nowego zespołu roboczego PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH decyzja - zakwalifikowany