Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17
Konkurs 17

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad Staphylococcus cohnii - saprofitycznym rezydentem środowiska szpitalnego - gatunkiem potencjalnie patogennym i stanowiącym rezerwuar genów oporności AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad bezpośrednią aminolizą tłuszczów i olejów INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad czynnikami warunkującymi wyniki odchowu królików INSTYTUT ZOOTECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad efektami łącznego stosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej i blokady transportera serotoninowego w testach behawioralnych i biochemicznych charakterystycznych dla działania przeciwdepresyjnego u szczura INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad katalityczną enancjoselektywną reakcją sprzężonej addycji w zastosowaniu do syntezy związków naturalnych pochodnych hydrindanu INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad kinetyką i mechanizmem reakcji topochemicznych w układzie MgO-spinele MgOR2O4-SO2-O2 (promotorski) INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad korelacją pomiędzy kierunkiem przepływu w układzie wrotnym, wielkością i wyglądem żylakow przełyku a występowaniem krwotoków z żylaków przełyku u chorych z nadciśnieniem wrotnym. Optymalizacja wskazań do profilaktycznego nastrzykiwania AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad mechaniką węzłów ram cienkościennych AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA L¤DOWEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad mechanizmami nadwrażliwości na penicylinę WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad mikrosystemami do sterowania i kontroli mikroprzepływów cieczy i gazów POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad odzyskiwaniem węgli aktywnych z zużytych sorbentów węglowych wykorzystywanych do usuwania metali ciężkich ze środowiska i katalizatorów typu węgiel aktywny - metale ciężkie POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem wysokoogniotrwałych spoiw korundowo-glinianowych (Ó-Al2O3-CA) INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad otrzymywaniem powłok z węgla szkłopodobnego na powierzchni kompozytów węgiel-węgiel AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad patogenezą jałowego obluzowania endoprotez cementowych stawu biodrowego WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad plonowaniem i zachwaszczeniem pszenżyta jarego, pszenicy i jęczmienia w płodozmianach i monokulturze w warunkach różnego sposobu pielęgnowania AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad poprawą skuteczności i trwałości modyfikacji brązów cynowych POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad przydatnością knurów mieszańcowych z wykorzystaniem rasy pietrain w krzyżowaniu towarowym świń AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad reakcjami kwasów hydroksykarboksylowych z diestrami kwasów alifatycznych w kierunku otrzymania ekologicznego środka do bezformaldehydowej impregnacji tkanin INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad reaktywnością błony śluzowej jelita grubego u chorych ze stanami przedrakowymi i z rakiem tego narządu na wybrane karcinogeny wyrażoną przez zmiany w DNA i aktywność kinaz tyrozynowych AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rolą peptydów wywodzących się z proglukagonu w regulacji wzrostu i czynności kory nadnercza AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany