Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17
Konkurs 17

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania cieplne prototypowego, termosyfonowego wymiennika ciepła POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania dielektryczne i elektrooptyczne ciekłych kryształów antyferroelektrycznych i ich mieszanin UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania doświadczalne ceramicznego łożyska poprzecznego o konforemnych powierzchniach ślizgowych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego ubogą homogeniczną mieszanką gazów propan-butan i powietrza POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania dynamiki ruchu autonomicznego zasobnika subamunicji podczas lotu swobodnego i miotania podpocisków INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania eksperymentalne skutków wybuchów zbiorników zawierających ciekłe gazy węglowodorowe. Prognozowanie zagrożeń. SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania eksperymentalne zjawiska wyporu dynamicznego zmieniającego opływ statków szybkich i półwypornościowych jako podstawa rozwoju numerycznego basenu modelowego CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA - ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY decyzja - zakwalifikowany
Badania farmakokinetyczne cefotaksymu i desacetylocefotaksymu w płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci z wodogłowiem z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY W SOSNOWCU decyzja - zakwalifikowany
Badania formacji szczelinowych w różnych warunkach geologicznych przy wykorzystaniu zjawiska polaryzacji elektrycznej INSTYTUT NAFTY I GAZU decyzja - zakwalifikowany
Badania hydraulicznego systemu regulacji ruchu maszyn roboczych w układzie przekładania planetarna - sprzęgło wielopłytkowe CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG decyzja - zakwalifikowany
Badania i modelowanie przepływu w korytach rzecznych z uwzględnieniem tworzenia się różnych form złodzenia i ich wpływu na charakterystykę hydrauliczną INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania i optymalizacja jonoselektywnych warstw receptorowych do miniaturowych czujników półprzewodnikowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania i wyznaczenie charakterystyk zmęczeniowych mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni drogowych INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW decyzja - zakwalifikowany
Badania klejowych mas regeneracyjnych dla potrzeb napraw polowych sprzętu wojskowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ UZBROJENIA I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania kompozytów cBN-azotki, węgliki i tlenki wybranych metali pod kątem wytwarzania narzędzi skrawających INSTYTUT OBRÓBKI SKRAWANIEM decyzja - zakwalifikowany
Badania lokalizacji elektronu w stężonych roztworach jonowych przy użyciu metod stymulacji komputerowej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania mechanizmu utleniania chromu w dwutlenku siarki w wysokiej temperaturze AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania modelowe i eksperymentalne układu skrętnego silnika tłokowego INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania możliwości wprowadzenia stopów systemu Cr-Ni-n do budowy okrętowych śrub napędowych INSTYTUT ODLEWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad Adversus dogmaticos Sekstusa Empiryka UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany