Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17
Konkurs 17

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza zaburzeń płodności ogierów z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki andrologicznej AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Analiza zjawiska zarodkowania diamentu w plaźmie wysokiej częstotliwości POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian jakości wód powierzchniowych w zlewni z dominacją gleb hydrogenicznych przy zastosowaniu modelowania matematycznego SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmienności genetycznej wykorzystania paszy na potrzeby selekcji kur nieśnych INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmienności parametrów indykatrysy refleksyjności antracytów pod wpływem temperatury AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Anatomiczne uwarunkowania osiowej homodromii i antydromii w pędach roślin szpilkowych UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Anhydrotyczna dysplazja ektodermalna jako model zaburzeń różnicowania przydatków skóry AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Anizotropia i właściwości elektronowe wysokotemperaturowych nadprzewodników talowych i bizmutowych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ decyzja - zakwalifikowany
Antytrombina III, kompleksy trombina III(TAT) oraz inne wybrane parametry krzepnięcia krwi u dzieci z przewlekłym wirusowm zapaleniem wątroby typu B i typu C COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY decyzja - zakwalifikowany
Architektura i urbanistyka osiedli socjalnych Gdańska okresu międzywojennego POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY decyzja - zakwalifikowany
Archiwum emigracji - organizacja warsztatu naukowego dla badań nad kulturą emigracji polskiej po 1939 roku UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA decyzja - zakwalifikowany
Aspekty epidemiologiczne skuteczności wykrywania pałeczek Salmonella w tkankach spożywczych drobiu AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany
Asymetryczne addycje związków metaloorganicznych do chiralnych imin pochodnych kwasu glioksalowego (PRMOTORSKI) UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Asymetryczne membrany ceramiczne do ultrafiltracji z mezoporowatymi warstwami naskórkowymi ze spiekanych nanoproszków tlenkowych INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH decyzja - zakwalifikowany
Atlas historyczny miast polskich. Tom 1 (Prusy Królewskie i Warmia) Tom 3 (Mazury) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Automatyczne rozpoznanie obiektów militarnych na podstawie ekstrakcji cech charakterystycznych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Azotowanie modyfikowanych powierzchni żelaza POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania biodegradacji węglowodorów ropopochodnych przez grzyby keratynolityczne w obecności keratyny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania biologiczne indyjskich roślin leczniczych: Withania somnifera i Tinospora cordifolia hodowanych in vitro AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany