Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17
Konkurs 17

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza numeryczna przepływu materiału sypkiego w silosie POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza parametrów uzębienia i zazębienia wypukło-wklęsłego z ewolwentowym zarysem odniesienia POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza polimorfizmu segmentu enhancerowego dużego regionu regulatorowego (LCR) z izolatów ludzkiego wirusa brodawczaka typu 16 (HPV16) uzyskanego z wymazów szyjki macicy i wycinków nowotworów UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza pól potencjalnych Europy i Ameryki Północnej PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza warunków eksploatacji pieca przeznaczonego do wytopu żużli spawalniczych w przypadku zasilania prądem przemiennym oraz w przypadku zastosowania skojarzonego sposobu zasilania DC/AC POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza pracy zasilacza łuku spawalniczego z wyjściem stało/zmiennoprądowym POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesu krystalizacji warstwy wierzchniej wybranych stali narzędziowych przetapianych laserowo AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesu pękania stali X60, wytworzonej z zastosowaniem procesu regulowanego walcowania POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza procesu ładowania oraz opracowanie założeń do projektu frezującego organu ślimakowego AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza przebiegu suszenia i przechowywania nasion w silosach oraz wpływ tych procesów na jakość nasion AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza przyczyn i przebiegu kryzysów walutowych w wybranych krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej: wnioski dla Polski i innych krajów transformujących się CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza przyczyn zaburzeń prędkości kątowej wytwarzanej w stanowiskach wolnoobrotowych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza stanu hamowania odzyskowego falownikowego napędu trakcyjnego z silnikiem indukcyjnym POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza stanu termicznego gruntu jako dolnego źródła ciepła pompy grzejnej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza statyczno-wytrzymałościowa rur z PVC ułożonych w gruncie POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu mechanizmów rezerwacyjnych protokołu RSVP na efektywność sieci IP AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu ograniczeń środowiskowych na modelowanie rozwoju elektrowni w systemie elektroenergetycznym POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wybranych czynników genetycznych i środowiskowych warunkujących odporność bulw na Erwina carotovora spp. atroseptica pochodzącą od diploidalnych mieszańców międzygatunkowych ziemniaka z udziałem Solanum chacoensei S.phureja INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN decyzja - zakwalifikowany
Analiza wybranych własności eksploatacyjnych turbin wodnych o przepływie poprzecznym POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza właściwości fizycznych i chemicznych samoutwardzalnych układów fosforanowych w aspekcie zastosowania ich w odlewnictwie stopów żelaza i metali nieżelaznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII, TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany