Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17
Konkurs 17

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza asymptotyczna układów kinetycznych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza cech użytkowych i charakterystyka DNA (RAPD-PCR) mieszańców gęsi rodowych i ze stad zachowawczych oraz efekty fenotypowe ich dalszego krzyżowania INSTYTUT ZOOTECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza czynników determinujących wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepami podniebienia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza danych z detektorów fal grawitacyjnych INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiki bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przy wybranych sposobach sterowania komutatorem elektronicznym POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza dynamiki wału nadkrytycznego do napędu śmigła ogonowego ultralekkiego śmigłowca INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza efektów nagrzewania się ośrodków sypkich w komorach żelbetowych silosów POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza ekspresji i aktywności telomerazy w stanach zapalnych, przednowotworowych oraz w raku żołądka i jelita grubego INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza funkcji i ekspresji unikatowych genów Helicobacter pylori kodujących immunopozytywne białka; potencjalnych kandydatów do konstrukcji szczepionki UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza globalnych praw rządzących zachowaniem się złożonych układów geofizycznych - zastosowanie do badań procesów zniszczenia w ogniskach trzęsień ziemi INSTYTUT GEOFIZYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza i badania symulacyjne estymatorów strumienia stojana dla silnika indukcyjnego klatkowego POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza i symulacje gry ekonomicznej na rynkach energii elektrycznej i usług POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza litofacjalna i petroteksturalna permo-karbońskich skał wulkanicznych niecki północnosudeckiej UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza matematyczna technicznych, ekonomicznych i techniczno-ekologicznych rozwiązań systemowej gospodarki odpadami medycznymi POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza mechanizmu smarowania stawu biodrowego człowieka w aspekcie profilaktyki zmian artretycznych i optymalizacji rozwiązań materiałowych endoprotez AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza metod sterowania wielosilnikowego napędu z bezkomutatorowymi silnikami prądu stałego o magnesach trwałych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości korekcji błędów pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych w układzie porównania prądów POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości poprawy osiągów wolnoobrotowych silników hydraulicznych satelitowych, poprzez zastosowanie kompensacji luzów POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza niezawodności i kosztów napraw systemów transportowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza numeryczna krzepnięcia odlewów z uwzględnieniem ruchów fazy ciekłej oraz stanu naprężenia POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany