Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania mechanizmu utleniania chromu w dwutlenku siarki w wysokiej temperaturze
Konkurs 17

Badania mechanizmu utleniania chromu w dwutlenku siarki w wysokiej temperaturze

Numer wniosku: 7 T08C 049 17
Kierownik: dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolter
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 44 200
Konkurs: 17