Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania lokalizacji elektronu w stężonych roztworach jonowych przy użyciu metod stymulacji komputerowej
Konkurs 17

Badania lokalizacji elektronu w stężonych roztworach jonowych przy użyciu metod stymulacji komputerowej

Numer wniosku: 3 T09A 066 17
Kierownik: prof. dr hab. Witold Bartczak
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 43 000
Konkurs: 17