Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania klejowych mas regeneracyjnych dla potrzeb napraw polowych sprzętu wojskowego
Konkurs 17

Badania klejowych mas regeneracyjnych dla potrzeb napraw polowych sprzętu wojskowego

Numer wniosku: 7 T08C 007 17
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Jan Godzimirski
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ UZBROJENIA I LOTNICTWA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 35 000
Konkurs: 17