Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania i wyznaczenie charakterystyk zmęczeniowych mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni drogowych
Konkurs 17

Badania i wyznaczenie charakterystyk zmęczeniowych mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni drogowych

Numer wniosku: 7 T07E 024 17
Kierownik: doc. dr hab. inż. Dariusz Sybilski
Instytucja realizująca: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 260 000
Konkurs: 17