Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania i optymalizacja jonoselektywnych warstw receptorowych do miniaturowych czujników półprzewodnikowych
Konkurs 17

Badania i optymalizacja jonoselektywnych warstw receptorowych do miniaturowych czujników półprzewodnikowych

Numer wniosku: 3 T09A 002 17
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Włodzimierz Brzózka
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 000
Konkurs: 17