Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania i modelowanie przepływu w korytach rzecznych z uwzględnieniem tworzenia się różnych form złodzenia i ich wpływu na charakterystykę hydrauliczną
Konkurs 17

Badania i modelowanie przepływu w korytach rzecznych z uwzględnieniem tworzenia się różnych form złodzenia i ich wpływu na charakterystykę hydrauliczną

Numer wniosku: 7 T07E 004 17
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski
Instytucja realizująca: INSTYTUT BUDOWNICTWA WODNEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 96 200
Konkurs: 17