Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania formacji szczelinowych w różnych warunkach geologicznych przy wykorzystaniu zjawiska polaryzacji elektrycznej
Konkurs 17

Badania formacji szczelinowych w różnych warunkach geologicznych przy wykorzystaniu zjawiska polaryzacji elektrycznej

Numer wniosku: 9 T12B 003 17
Kierownik: dr inż. Władysław Kozik
Instytucja realizująca: INSTYTUT NAFTY I GAZU
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 276 000
Konkurs: 17