Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania eksperymentalne skutków wybuchów zbiorników zawierających ciekłe gazy węglowodorowe. Prognozowanie zagrożeń.
Konkurs 17

Badania eksperymentalne skutków wybuchów zbiorników zawierających ciekłe gazy węglowodorowe. Prognozowanie zagrożeń.

Numer wniosku: 0 T00A 039 17
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wolanin
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 17