Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania dynamiki ruchu autonomicznego zasobnika subamunicji podczas lotu swobodnego i miotania podpocisków
Konkurs 17

Badania dynamiki ruchu autonomicznego zasobnika subamunicji podczas lotu swobodnego i miotania podpocisków

Numer wniosku: 0 T00A 022 17
Kierownik: dr inż. Zygmunt Winczura
Instytucja realizująca: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 17