Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania doświadczalne ceramicznego łożyska poprzecznego o konforemnych powierzchniach ślizgowych
Konkurs 17

Badania doświadczalne ceramicznego łożyska poprzecznego o konforemnych powierzchniach ślizgowych

Numer wniosku: 7 T07C 019 17
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Antoni Neyman
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Budowy Maszyn
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 30 000
Konkurs: 17