Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Badania biodegradacji węglowodorów ropopochodnych przez grzyby keratynolityczne w obecności keratyny
Konkurs 17

Badania biodegradacji węglowodorów ropopochodnych przez grzyby keratynolityczne w obecności keratyny

Numer wniosku: 3 T09C 008 17
Kierownik: prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Ochrony Środowiska
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 224 500
Konkurs: 17