Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Automatyczne rozpoznanie obiektów militarnych na podstawie ekstrakcji cech charakterystycznych
Konkurs 17

Automatyczne rozpoznanie obiektów militarnych na podstawie ekstrakcji cech charakterystycznych

Numer wniosku: 0 T00A 021 17
Kierownik: dr hab. inż. Tadeusz Niedziela
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 17