Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Asymetryczne membrany ceramiczne do ultrafiltracji z mezoporowatymi warstwami naskórkowymi ze spiekanych nanoproszków tlenkowych
Konkurs 17

Asymetryczne membrany ceramiczne do ultrafiltracji z mezoporowatymi warstwami naskórkowymi ze spiekanych nanoproszków tlenkowych

Numer wniosku: 7 T08D 026 17
Kierownik: dr inż. Jacek Dabiński
Instytucja realizująca: INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 197 000
Konkurs: 17