Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Asymetryczne addycje związków metaloorganicznych do chiralnych imin pochodnych kwasu glioksalowego (PRMOTORSKI)
Konkurs 17

Asymetryczne addycje związków metaloorganicznych do chiralnych imin pochodnych kwasu glioksalowego (PRMOTORSKI)

Numer wniosku: 3 T09A 071 17
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Jurczak
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 32 000
Konkurs: 17