Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Aspekty epidemiologiczne skuteczności wykrywania pałeczek Salmonella w tkankach spożywczych drobiu
Konkurs 17

Aspekty epidemiologiczne skuteczności wykrywania pałeczek Salmonella w tkankach spożywczych drobiu

Numer wniosku: 4 P05D 040 17
Kierownik: prof. zw. dr hab. Jerzy Rzedzicki
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 180 000
Konkurs: 17