Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Archiwum emigracji - organizacja warsztatu naukowego dla badań nad kulturą emigracji polskiej po 1939 roku
Konkurs 17

Archiwum emigracji - organizacja warsztatu naukowego dla badań nad kulturą emigracji polskiej po 1939 roku

Numer wniosku: 1 H01C 048 17
Kierownik: mgr Mirosław Adam Supruniuk
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Literaturze, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 000
Konkurs: 17