Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Architektura i urbanistyka osiedli socjalnych Gdańska okresu międzywojennego
Konkurs 17

Architektura i urbanistyka osiedli socjalnych Gdańska okresu międzywojennego

Numer wniosku: 7 T07F 001 17
Kierownik: dr inż. Romana Cielątkowska
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Architektury i Urbanistyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 87 000
Konkurs: 17