Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku
Konkurs 17

Architektura i urbanistyka Galicji w XIX wieku

Numer wniosku: 1 H01E 017 17
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Purchla
Instytucja realizująca: MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Sztuce
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 136 640
Konkurs: 17