Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza zmienności parametrów indykatrysy refleksyjności antracytów pod wpływem temperatury
Konkurs 17

Analiza zmienności parametrów indykatrysy refleksyjności antracytów pod wpływem temperatury

Numer wniosku: 6 P04D 074 17
Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Kwiecińska
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 114 600
Konkurs: 17