Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza zmienności genetycznej wykorzystania paszy na potrzeby selekcji kur nieśnych
Konkurs 17

Analiza zmienności genetycznej wykorzystania paszy na potrzeby selekcji kur nieśnych

Numer wniosku: 5 P06D 010 17
Kierownik: dr inż. Grzegorz Zięba
Instytucja realizująca: INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 240 000
Konkurs: 17