Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza zmian jakości wód powierzchniowych w zlewni z dominacją gleb hydrogenicznych przy zastosowaniu modelowania matematycznego
Konkurs 17

Analiza zmian jakości wód powierzchniowych w zlewni z dominacją gleb hydrogenicznych przy zastosowaniu modelowania matematycznego

Numer wniosku: 5 P06H 024 17
Kierownik: dr hab. inż. Stefan Jerzy Ignar
Instytucja realizująca: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 32 500
Konkurs: 17