Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza zaburzeń płodności ogierów z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki andrologicznej
Konkurs 17

Analiza zaburzeń płodności ogierów z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki andrologicznej

Numer wniosku: 5 P06D 011 17
Kierownik: dr Małgorzata Pozor
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 110 000
Konkurs: 17