Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza wybranych czynników genetycznych i środowiskowych warunkujących odporność bulw na Erwina carotovora spp. atroseptica pochodzącą od diploidalnych mieszańców międzygatunkowych ziemniaka z udziałem Solanum chacoensei S.phureja
Konkurs 17

Analiza wybranych czynników genetycznych i środowiskowych warunkujących odporność bulw na Erwina carotovora spp. atroseptica pochodzącą od diploidalnych mieszańców międzygatunkowych ziemniaka z udziałem Solanum chacoensei S.phureja

Numer wniosku: 5 P06A 031 17
Kierownik: dr Ewa Zimnoch-Guzowska
Instytucja realizująca: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Roślinnej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 161 000
Konkurs: 17