Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza statyczno-wytrzymałościowa rur z PVC ułożonych w gruncie
Konkurs 17

Analiza statyczno-wytrzymałościowa rur z PVC ułożonych w gruncie

Numer wniosku: 7 T07G 008 17
Kierownik: dr hab. inż. prof. P Andrzej Kuliczkowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 22 000
Konkurs: 17