Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza QCD głębokonieelastycznych zderzeń lepton-hadron w obszarze małych wartości parametru x Bjorkena
Konkurs 17

Analiza QCD głębokonieelastycznych zderzeń lepton-hadron w obszarze małych wartości parametru x Bjorkena

Numer wniosku: 2 P03B 117 17
Kierownik: prof. dr hab. Jan Kwieciński
Instytucja realizująca: INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Fizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 7 500
Konkurs: 17