Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza przyczyn zaburzeń prędkości kątowej wytwarzanej w stanowiskach wolnoobrotowych
Konkurs 17

Analiza przyczyn zaburzeń prędkości kątowej wytwarzanej w stanowiskach wolnoobrotowych

Numer wniosku: 0 T00A 006 17
Kierownik: dr hab. inż. Leszek Roman Jaroszewicz
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 17