Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza przyczyn i przebiegu kryzysów walutowych w wybranych krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej: wnioski dla Polski i innych krajów transformujących się
Konkurs 17

Analiza przyczyn i przebiegu kryzysów walutowych w wybranych krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej: wnioski dla Polski i innych krajów transformujących się

Numer wniosku: 1 H02C 011 17
Kierownik: prof. dr hab. Marek Dąbrowski
Instytucja realizująca: CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ekonomii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 200 000
Konkurs: 17