Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza przebiegu suszenia i przechowywania nasion w silosach oraz wpływ tych procesów na jakość nasion
Konkurs 17

Analiza przebiegu suszenia i przechowywania nasion w silosach oraz wpływ tych procesów na jakość nasion

Numer wniosku: 5 P06F 009 17
Kierownik: dr inż. Janusz Bowszys
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Przyrodniczych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 95 900
Konkurs: 17