Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza porównawcza pól potencjalnych Europy i Ameryki Północnej
Konkurs 17

Analiza porównawcza pól potencjalnych Europy i Ameryki Północnej

Numer wniosku: 6 P04D 020 17
Kierownik: dr inż. Stanisław Wybraniec
Instytucja realizująca: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 61 100
Konkurs: 17