Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza parametrów uzębienia i zazębienia wypukło-wklęsłego z ewolwentowym zarysem odniesienia
Konkurs 17

Analiza parametrów uzębienia i zazębienia wypukło-wklęsłego z ewolwentowym zarysem odniesienia

Numer wniosku: 7 T07C 045 17
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Markowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Budowy Maszyn
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 30 000
Konkurs: 17