Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza numeryczna krzepnięcia odlewów z uwzględnieniem ruchów fazy ciekłej oraz stanu naprężenia
Konkurs 17

Analiza numeryczna krzepnięcia odlewów z uwzględnieniem ruchów fazy ciekłej oraz stanu naprężenia

Numer wniosku: 7 T07A 009 17
Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 294 000
Konkurs: 17