Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza możliwości korekcji błędów pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych w układzie porównania prądów
Konkurs 17

Analiza możliwości korekcji błędów pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych w układzie porównania prądów

Numer wniosku: 8 T10C 003 17
Kierownik: dr hab. Jerzy Bolikowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 400
Konkurs: 17