Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza matematyczna technicznych, ekonomicznych i techniczno-ekologicznych rozwiązań systemowej gospodarki odpadami medycznymi
Konkurs 17

Analiza matematyczna technicznych, ekonomicznych i techniczno-ekologicznych rozwiązań systemowej gospodarki odpadami medycznymi

Numer wniosku: 3 T09C 069 17
Kierownik: prof. zw. dr hab. in Janusz W. Wandrasz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynierii Ochrony Środowiska
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 32 000
Konkurs: 17