Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza litofacjalna i petroteksturalna permo-karbońskich skał wulkanicznych niecki północnosudeckiej
Konkurs 17

Analiza litofacjalna i petroteksturalna permo-karbońskich skał wulkanicznych niecki północnosudeckiej

Numer wniosku: 6 P04D 069 17
Kierownik: mgr Magdalena Pańczyk
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 10 000
Konkurs: 17