Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Analiza czynników determinujących wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepami podniebienia
Konkurs 17

Analiza czynników determinujących wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepami podniebienia

Numer wniosku: 4 P05D 047 17
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Grossman
Instytucja realizująca: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 79 450
Konkurs: 17