Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Amorficzne materiały elektrolityczne i elektrodowe otrzymane w układzie AgI-Ag2O-V2O5-P2O5
Konkurs 17

Amorficzne materiały elektrolityczne i elektrodowe otrzymane w układzie AgI-Ag2O-V2O5-P2O5

Numer wniosku: 7 T08A 054 17
Kierownik: prof. dr hab. Wacław Jakubowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 100 800
Konkurs: 17