Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Algebraiczna K-teoria i kohomologia Galois.
Konkurs 17

Algebraiczna K-teoria i kohomologia Galois.

Numer wniosku: 2 P03A 023 17
Kierownik: dr hab. Grzegorz Banaszak
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Matematyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 146 690
Konkurs: 17